Νά ἀναλάβουμε δυναμικά τήν εὐθύνη νά φέρουμε τήν ἀλλαγή στή ζωή μας.

Χωρίς ἐνοχές γιά τίς ἀδυναμίες μας.

Χωρίς ὀργή καί θυμό γιά τά σφάλματα τῶν ἄλλων.

Νικήτας Καύκιος