Επισκόπου Κυρήνης Αθανασίου

Το δόσιμο σε Σένα, αγάπη,

Κι θάνατος για σένα ζωή,

Γιατί πρωτοδόθης Αγάπη

Κι απέθανες για μένα Ζωή.

Η πρόσκληση δείγμα αγάπης

Κι απάντηση μετουσία ζωής,

Το σμίξιμο ένωση αγάπης,

Θάνατος του θανάτου απ’ τη Ζωή.

Σ’ αγαπώ και πεθαίνω

Και πεθαίνοντας ζω,

Ζώντας δε πεθαμένος,

Ατελεύτητα ζω!